шинэ нөхцөл байдал ба халуунд тэсвэртэй материалын онцлог шинж чанар бүхий туузан дамжуулагч