габагийг ашиг тустай бүтээгдэхүүн рүү бутлахад ашигладаг машин