үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт ба ашигт малтмал боловсруулах