төмрийн ii аммонийн сульфатын гидахидратад төмрийн ppm