замын металлын загварыг шинэчлэх чулуу бутлуурын талаархи мэдээлэл