Нэг тонн боловсруулсан ялаа үнс ямар үнээр зарагддагийг хэн мэдэх билээ