saraswat банкинд байрлах тээрмийн ажилчдын орон сууцанд зориулсан хэрэглээний хэрэгсэл