никарагуа семинарт дэвшилтэт байдлын талаархи тайлан