төмрийн хүдэр ашиг хүртэх үйлдвэр төмрийн хүдэр хувцаслах үйлдвэрийн төмрийн